• Szkoła dziś
    Szkoła dziś
  • Szkoła dawniej
    Szkoła dawniej
  • Mapka
    Mapka

Szkoła branżowa I stopnia - ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA w Nowym Sączu

 

 

ul. Rejatana 18a, 33-300 Nowy Sącz   Tel/Fax (18) 471-97-16          zswns@szkoly-jg.pl 

 

 

Dla naszych uczniów:

 

- część podręczników szkolnych do dyspozycji w ramach biblioteki

- kurs prawo jazdy kat. B zgodnie z zapisami w statucie szkoły

- dodatkowe kursy poszerzajace umiejętności zawodowe

  (zgodne z kwalifikacją dla zawodu)

- możliwość skorzystania bezpłatnie w OHP z internatu i wyżywienia.

 

 

 

 

Młodzież za pracę w ramach kształcenia zawodowego praktycznego

otrzymuje WYNAGRODZENIE zgodnie z kodeksem pracy !!!

 

 

       Szkoła kształci w zawodach:   

Szkoła jest BEZPŁATNA  przez cały okres nauki !!!

(brak czesnego i składek na Komitet Rodzicielski).


 Uczniowie-uczestnicy OHP mogą korzystać po spełnieniu kryteriów z bezpłatnego INTERNATU 6-33 ŚHP i wyżywienia

Uczniowie posiadają status pracownika młodocianego. Kształcenie zawodowe praktyczne odbywają się w warsztatach  6-33 ŚHP w Nowym Sączu oraz warsztatach Zakładu Produkcyjno - Szkoleniowego i u pracodawców. Za pracę młodzież otrzymuje w każdym miesiącu wynagrodzenie, co wynika z podpisanej umowy za pośrednictwem 6-33 ŚHP w Nowym Sączu . Okres kształcenia zawodowego praktycznego zaliczany jest do stażu pracy.

Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w formie 4-ro tygodniowego kursu w każdym roku nauki.

Poszczególne zajęcia edukacyjne odbywają się w formie stacjonarnej w budynku OHP  (na oś. Milenium na II piętrze, a realizowane są przez kadrę nauczycielską posiadającą pełne kwalifikacje zawodowe i duże doświadczenie pedagogiczne.

W procesie kształcenia edukacyjnego młodzież korzysta z obiektów sportowych na terenie miasta. Organizowane są również wycieczki przedmiotowe, wycieczki i imprezy  krajoznawczo - turystyczne dla uczniów uczęszczających do szkoły.

Uczniowie biorą udział w  konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz turniejach sportowych.

W klasie III uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

- I etap obejmuje zdobyte wiadomości podczas kształcenia zawodowego teoretycznego i odbywa się na terenie szkoły;

- II etap obejmuje umiejętności praktyczne nabyte podczas kształcenia zawodowego praktycznego i odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych dla danych zawodów, do których uczniowie zostają przekierowani  (przez Okręgową Komisję Edukacyjną w Krakowie)