Szkoła branżowa I stopnia - ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA im. św. Jana Pawła II w Jabłonce

ul. Sobieskiego 78, 

34-480  Jabłonka Orawska 

Tel/Fax: (18) 265-24-83, 264-21-51 

   jablonka@szkoly-jg.pl   

 


Oferujemy ksztalcenie w niżej wymienionych zawodach:

 

  • FRYZJER
  • KUCHARZ
  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
  • MURARZ - TYNKARZ
  • SPRZEDAWCA 
  • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • ŚLUSARZ
  • CUKIERNIK
  • ZŁOTNIK
  • INNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB RYNKU

- młodzież za pracę otrzymuje wynagrodzenie

- szkoła jest bezpłatna

- zakup podręczników częściowo pokrywa szkoła

- możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie

- dla wszystkich uczniów gwarantujemy praktykę w warsztatach szkoleniowo produkcyjnych CKiW OHP  i u pracodawców

- dodatkowe kursy poszerzające kwalifikacje zawodowe

 

Nauka odbywa się w porze dziennej na tych samych zasadach co w szkołach pańswtowych.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła w procesie nauczania i wychowania kieruje sie chrześcijańskim systemem wartości i za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

W trakcie nauki uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo ukończyć kurs prawo jazdy w naszym szkolnym ośrodku lub skorzystać z innych kursów i szkoleń.