SZKOŁY w Jabłonce

 

 

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA im. Św. Jana Pawła II w Jabłonce

FRYZJER

KUCHARZ

SPRZEDAWCA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MURARZ TYNKARZ

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

CUKIERNIK

ŚLUSARZ

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH w Jabłonce

Szkoła dla absolwentów szkół zawodowych.