• Budynek szkoły
    Budynek szkoły
  • Logo szkoły
    Logo szkoły

PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE w Nowym Sączu

ul. Kochanowskiego 3

33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 441-84-18
ns@szkoly-jg.pl

             

 

Dla naszych uczniów od 1 IX 2016 bezpłatnie:

 

- podręczniki przedmiotów maturalnych

- kurs prawo jazdy kat B wg regulaminu szkoły

- dodatkowe kursy poszerzajace kwalifikacje

  (w opisie kierunków kształcenia)

                 

Szkoła prywatna ale BEZPŁATNA !!!

 

 

 

Gimnazjalisto !    przyjmujemy od 70 punktów

 

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH z dodatkowymi kursami: fotografii artystycznej,                                                                                             oraz kierowcy samochodów kat. B

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z dodatkowymi kursami: spawacza MAG 135, oraz kierowcy

                                                                    wózków widłowych lub samochodów kat. B

                                                                      

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH z dodatkowymi kursami: kosmetycznym oraz kierowca

                                                                    samochodów kat. B


TECHNIK GEODETA z dodatkowymi kursami fotografii artystycznej oraz kierowca

                                                                    samochodów kat. B


TECHNIK HANDLOWIEC z dodatkowymi kursami kierowcy wózków widłowych lub 

                                                                    samochodów kat. B

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z dodatkowymi kursami

                                                                     kelner barman lub  kierowca samochodów kat. B

 

 

  Wszystkich gimnazjalistów zachęcamy do zapoznania sie z naszą ofertą na rok 2014/2015

 

 

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna !!!   Zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 7,10 - 14,45 na tych samych zasadach co w szkołach państwowych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła w procesie nauczania i wychowania kieruje się chrześcijańskim systemem wartości i za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

 

 

AKTUALNOŚCI

13 paździenika /czwartek/o godz. 13,00/- Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i zakończenie zajęć w tym dniu./tygodniu//świętujemy/