• Budynek szkoły
    Budynek szkoły
  • Logo szkoły
    Logo szkoły
  • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
    Rozpoczęcie Roku Szkolnego

PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE w Nowym Sączu

ul. Kochanowskiego 3

33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 441-84-18
ns@szkoly-jg.pl

             

 

Dla naszych uczniów od 1 IX 2015 bezpłatnie:

 

- podręczniki przedmiotów maturalnych

- kurs prawo jazdy kat B wg regulaminu szkoły

- dodatkowe kursy poszerzajace kwalifikacje

  (w opisie kierunków kształcenia)

                 

Szkoła prywatna ale BEZPŁATNA !!!

 

 

 

Gimnazjalisto !    przyjmujemy od 70 punktów

 

 

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH z dodatkowymi kursami: spawacza MAG 135, oraz kierowcy

                                                                     wózków widłowych lub samochodów kat. B


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH z dodatkowymi kursami: kosmetycznym oraz kierowca

                                                                    samochodów kat. B


TECHNIK GEODETA z dodatkowymi kursami fotografii artystycznej oraz kierowca

                                                                    samochodów kat. B


TECHNIK HANDLOWIEC z dodatkowymi kursami kierowcy wózków widłowych lub 

                                                                    samochodów kat. B

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z dodatkowymi kursami

                                                                     kelner barman lub  kierowca samochodów kat. B

 

 

  Wszystkich gimnazjalistów zachęcamy do zapoznania sie z naszą ofertą na rok 2014/2015

 

 

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna !!!   Zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 7,10 - 14,45 na tych samych zasadach co w szkołach państwowych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła w procesie nauczania i wychowania kieruje się chrześcijańskim systemem wartości i za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

 

 

AKTUALNOŚCI

Zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 21.04.2015r. /wtorek/ o godz. 14,45

Rekolekcje w dniach 18, 19, 20 marca. Do 9,35 normalne lekcje.

Wyjście na maszę o godz. 10,00 pod opieką wyznaczonych nauczycieli