Pienińska Szkoła Branżowa I st. im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy

ul. Szlachtowska 75 b 

34-460 Szczawnica 

tel/fax (18) 262 15 23 
szczawnica@szkoly-jg.pl

 

 

 

                                Od roku szkolnego 2016/2017 – szkoła z sekcją wojskową!

Szkoła kształci w zawodach:

 

  • FRYZJER
  • KUCHARZ
  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • SPRZEDAWCA
  • MURARZ-TYNKARZ
  • KALETNIK

Dla naszych uczniów bezpłatnie:

  •         część podręczników szkolnych
  •      dodatkowe kursy poszerzające umiejętności zawodowe

- KOSMETYCZKA-WIZAŻYSTKA

- KELNER-BARMAN

- OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

- SPAWACZ

  •      kurs prawo jazdy kat. B  (dla najlepszych uczniów bezpłatny, dla pozostałych dofinansowany w 50%

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Wszystkim uczniom zapewniamy praktyki zawodowe.

 Młodzież za pracę w ramach praktycznej nauki zawodu otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z kodeksem pracy, a okres praktyk wliczany jest do stażu pracy.

Uczniowie, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, mogą  korzystać z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie.