O PROWADZĄCYM

Prowadzący Szkoły Pan mgr inż. Janusz Gumularz   jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu.
W latach 1978-1988 pracował w ZNTK S.A. w Nowym Sączu jako kierownik działu transportu, a następnie kierownik kontroli gospodarczej.

W 1989 roku zaczął pracować jako nauczyciel i kierownik warsztatów Zespołu Szkół Samochodowych.
W 1992 roku założył pierwsza szkołę niepubliczną w Nowym Sączu.
Obecnie jest przedsiębiorcą prowadzącym Zakład Produkcyjno-Szkoleniowy i Szkoły w Nowym Sączu, Szczawnicy i w Jabłonce.