LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W SZCZAWNICY

 


Liceum Ogólnokształcące dla

dorosłych w Szczawnicy

zaprasza młodzież i dorosłych

na rok 2017/2018

 

Rekrutacja trwa

 

   Do szkoły może uczęszczać zarówno młodzież, jak 

i dorośli, którzy mają ukończoną szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i pragną uzyskać średnie wykształcenie.

Uczniowie szkoły zawodowej, którzy ukończyli naukę w roku szkolnym 2016/17 będą przyjmowani do klasy drugiej.

Nauka w Liceum trwa trzy lub dwa lata
i kończy się egzaminem maturalnym

Wszystkie egzaminy  odbywają się na terenie szkoły

Zajęcia realizowane w systemie zaocznym w piątki 
w godzinach popołudniowych i w soboty

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest BEZPŁATANA!!

Szkoła wydaje zaświadczenia dla celów rentowych, ZUS, legitymacje szkolne oraz opinie do celów stypendialnych

 

 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

 

tel/fax (18) 262 15 23 
lub pod numer606 333 793

  

 

 

 

 

 


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczawnicy

ul. Szlachtowska 75 b
34-460 Szczawnica
Tel/Fax (18) 262 15 23

lo-szczawnica@szkoly-jg.pl