LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JABŁONCE


ul. Sobieskiego 78
34-480 Jabłonka Orawska
Tel/Fax (18) 265-24-83


jablonka@szkoly-jg.pl

 

 


Liceum Ogólnokształcące dla

Dorosłych w Jabłonce

zaprasza młodzież i dorosłych

na rok szkolny 2016/2017

 

Do Liceum może uczęszczać zarówno młodzież, jak
i dorośli, którzy mają ukończoną szkołę zawodową, gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową - chcą uzyskać średnie wykształcenie i świadectwo dojrzałości.

Nauka w Liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym.

Wszystkie egzaminy  odbywają się na terenie szkoły.

Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym w soboty.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej .

Nauka w Liceum jest

BEZPŁATANA!!

Szkoła wydaje zaświadczenia dla celów rentowych, ZUS, legitymacje szkolne .