Kontakty


Prywatne Technikum Zawodowe
w Nowym Sączu

ul. Kochanowskiego 3
33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 441-84-18
sekretariat@ptz.edu.pl 

 

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa
w Nowym Sączu

ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 471-97-16
sekretariat@zswns.szkolybranzowe.edu.pl

 

 

 

Katolicka Szkoła Podstawowa
przy Parafii Św. Heleny w nowym Sączu

ul. Św. Heleny 44
33-300 Nowy Sącz
Tel/Fax (18) 441-56-54
sekretariat@ksphelena.pl

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

"PRYMUS" w Nowym Sączu
ul. Kochanowskiego 3
33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 443 50 59, (18) 444 46 93
info@prymus.szkoladoroslych.pl

 

 

Policealna Szkoła Zawodowa 

"PRYMUS" w Nowym Sączu
ul. Kochanowskiego 3
33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 443 50 59, (18) 444 46 93
info@prymus.szkoladoroslych.pl

 

 

Pienińska Szkoła Zawodowa w Szczawnicy
ul. Szlachtowska 75 b
34-460 Szczawnica
Tel/Fax (18) 262 15 23 lub 262 27 80
sekretariat@psb.szkolybranzowe.edu.pl 

 

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w Jabłonce
ul. Sobieskiego 78
34-480 Jabłonka Orawska
Tel/Fax (18) 265-24-83, 264-21-51
sekretariat@zsw.szkolybranzowe.edu.pl

 

Warsztaty Szkolne
ul. Wyspiańskiego 28
33-300 Nowy Sącz.
Tel/Fax (18) 443-46-06

 

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr inż. Łukasz Pieniążek 600 180 640

zastępca Jan Laskosz 604 948 977

Księgowość (18) 443 46 04

 zpswozki@wp.pl