KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA w Nowym Sączu

 

 

 

 

ul. Św. Heleny 44

Godziny pracy sekretariatu:

 

33-300 Nowy Sącz

 

Pon.  7.00 – 15.00

Tel/Fax (18) 441-56-54

 

Wt.   7.00 – 15.00

 

 

Śr.     7.00 – 15.00

 

 

Czw. 7.30 – 15.30

e-mail:

 

Pt.     7.00 – 15.00

 ksp@szkoly-jg.pl

  

 

Drodzy Rodzice!


Czy szukacie szkoły dla swoich najmłodszych pociech, 
która b
ędzie gwarancją sukcesu wychowawczego, 
bezpieczna, kameralna - jednym s
łowem niepowtarzalna?

   Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zapraszamy do
   nowo powsta
łej Katolickiej Szkoły Podstawowej 
   przy Parafii
 Św. Heleny w Nowym Sączu.

 

W naszej szkole dobro dziecka jest celem nadrzędnym. 
Katolicka Szko
ła ma jasno określone zasady funkcjonowania, 
które nie pozostawi
ą młodych ludzi ze swoimi problemami samym sobie, 
bowiem wsparciem b
ędą sprawdzone autorytety moralne.

 

 

Nasze atuty:

                - SZKOŁA JEST I BĘDZIE BEZPŁATNA - w zakresie zajęć obowiązkowych 
                   obj
ętych programem szkoły podstawowej
                - wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
                - wysoki poziom nauczania,
                - nowa baza dydaktyczna dostosowana do nowej podstawy programowej,
                - estetyczne sale lekcyjne,
                - szko
ła położona z dala od głównej ulicy, bezpieczna,
                - przyjazna atmosfera, podmiotowe traktowania ka
żdego ucznia,
                - zaj
ęcia lekcyjne tylko na jedną zmianę,
                - dla ch
ętnych uruchomiliśmy świetlicę (oferujemy ciekawe zajęcia). Ponadto:
                - szeroka gama kó
ł zainteresowań: zajęcia sportowe oraz artystyczne,
                - logopeda